Magunkról

A Kangal Klub Hungary Tenyésztő Egyesület.
2017 február  17- én került bejegyzésre.

A Klub elsősorban a tagdíjakból és egyéb támogatásokból  kíván „építkezni” fenn maradni..
Alapvető célkitűzése: a  Kangal állomány optimális  szintre  emelése, annak fenntartása , népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének irányítása.

Ennek érdekében feladata:

  • az ország kiemelkedő egyedeinek bemutatása,
  • a fajta megismertetése, népszerűsítése,
  • a fajta biológiai értékének megőrzése, fejlesztése, magas genetikai értékű bázisállomány létrehozása.
  • A teljes populációról adatbank létrehozása,  nyilvántartás vezetése.
  • Az ország különböző helyein élő, kiállításokon be nem mutatott ismeretlen kangal egyedek felkutatása a genetikai anyag frissítése érdekében. Ezt a külföldi együttműködés keretében is figyelembe  kívánjuk venni.
  • E tevékenység kiterjesztése annak érdekében, hogy növekedjen a populáció száma.
  • Nemzetközi kapcsolattartás, részvétel nemzetközi rendezvényeken, együttműködés erősítése a külföldi  Kangal Klubokkal és  A Török  Kinológiai szövetséggel a KIF-fel.
  • Ismeretterjesztő anyagok, kiadványok készítése, mind belföldi, mind külföldi közönség számára.
  • Magyarországon a gyermekek és az ifjúság ismereteinek bővítése a Török  fajtákról ezen belül a Kangalról..

 

Rendezvények:

évente Klubkiállítás, és tenyészszemlék,  a törzskönyves  egyedekkel versenyeken való részvétel
szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal Közgyűlés.

                                                                                          Bazsó Mihály 
                                                                                              Elnök